Phương tiện truyền thông tin tức

Tin tức

Là một doanh nghiệp toàn cầu hoạt động ở trung tâm của nhiều ngành công nghiệp, PROFIBER không ngừng đổi mới để đẩy các giới hạn của kính đặc biệt. Việc liên tục tìm kiếm các giải pháp mới này dẫn đến phần tin tức và phương tiện truyền thông được cập nhật liên tục, mang đến những phát triển mới nhất trong công ty và sản phẩm của chúng tôi.