Profiber là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm truyền thông và bảo mật, dây và cáp điện và điện tử, ốc vít và các thành phần nhỏ khác. Chúng tôi giúp khách hàng chỉ định các giải pháp và đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt về công nghệ, ứng dụng và các tiêu chuẩn liên quan. Trên khắp thế giới, chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng sáng tạo để giảm tổng chi phí sản xuất và triển khai của khách hàng.
Thiết kế trung tâm dữ liệu và kiến trúc cơ sở hạ tầng cáp đã phát triển qua nhiều năm khi nhu cầu và công nghệ thay đổi. Trước đây, người quản lý trung tâm dữ liệu dựa vào kinh nghiệm cũng như các giải pháp trước đây đã hiệu quả và không hiệu quả. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch cho trung tâm dữ liệu ngày nay đòi hỏi một cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn do tốc độ thay đổi của trung tâm dữ liệu diễn ra nhanh hơn và cấu trúc sơ cấp có thể thực hiện được.
Sự cân bằng của hệ thống cáp trung tâm dữ liệu Cả cáp đồng và cáp quang đều đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày nay và hỗ trợ các ứng dụng băng thông cao trong tương lai. Các ứng dụng và công nghệ phát triển nhanh chóng đang làm tăng đáng kể tốc độ và khối lượng lưu lượng truy cập trên các mạng trung tâm dữ liệu. Profiber đảm bảo rằng một giải pháp cáp được thiết kế để phù hợp với tốc độ truyền cao hơn liên quan đến các ứng dụng sử dụng nhiều băng thông đang phát triển này là rất quan trọng.
Dự án triển khai trung tâm dữ liệu đang có một mạng phân phối mà profiber có thể tận dụng để kiểm kê sản phẩm và điều phối việc phân phối với các tài nguyên lắp đặt. Trung tâm dữ liệu yêu cầu vật liệu từ nhiều nhà sản xuất đến đúng nơi, đúng thời điểm, được lắp đặt đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách. Profiber đưa hoạt động phân phối cơ bản tiến thêm một bước bằng cách áp dụng “các phương pháp hay nhất” của các nguyên tắc chuỗi cung ứng cho ngành và thực tế mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày với việc triển khai công nghệ.
Vấn đề quản lý vật tư. Để cải thiện việc hoàn thành đúng thời hạn của dự án, điều quan trọng là phải có một chiến lược quản lý vật liệu hiệu quả. Đặt hồ sơ đối tác chuỗi cung ứng ở giữa cho phép bạn quản lý hiệu quả nguyên vật liệu cho một hoặc nhiều dự án và mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu. Hồ sơ đối tác chuỗi cung ứng cho phép bạn tập trung vào năng lực cốt lõi của mình.

Những sảm phẩm tương tự